Wil je gebruikers van je website meer actuele informatie verstrekken?
Een web-applicatie ontwikkelen voor muziekonderwijs op het digibord in het basisonderwijs?
Belangstelling voor nieuwe media, maar geen idee hoe ermee te beginnen?

Evenementen en activiteiten hebben tegenwoordig vaak ‘digitale’ componenten, bijvoorbeeld in de vorm van een speciale website waarop voorinformatie wordt gepubliceerd of waarlangs de communicatie tussen organisatie en deelnemers plaatsvindt. Deze digitale uitbreidingen vormen een wezenlijk onderdeel en worden steeds belangrijker en prominenter. Social media worden steeds vaker ingezet om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Op de hoogte blijven van de mogelijkheden van nieuwe technologie is voor kunstinstellingen een hele klus erbij. Ik heb jarenlang in de IT gewerkt voor internationaal opererende opdrachtgevers, als internetontwikkelaar en als projectmanager en consultant. Door die achtergrond kan ik een brug slaan tussen kunstinstellingen en de nieuwe media en de ICT. Ik kan adviseren over mediastrategieën en de consequenties daarvan, maar ik kan ook voor opdrachtgevers projectvoorstellen m.b.t. IT-zaken opstellen en realiseren. 

Voor instellingen die zelf geen helder beeld hebben van de mogelijkheden van nieuwe media kan ik in kaart brengen wat de huidige stand van zaken binnen de instelling is (quickscan) en advies geven over wat van daaruit het beste ontwikkelingsscenario is.

Ik beheers zelf ook alle technische vaardigheden om websites en webapplicaties te bouwen die voldoen aan hedendaagse standaarden. Ik vind het een grote, interessante uitdaging om echt praktische diensten en oplossingen te realiseren voor it-gebuikers, of dat nu kantoorwerkers zijn die over informatie moeten kunnen beschikken, of bezoekers van een website. Deze bedrijfswebsite is uiteraard ook helemaal door mij zelf gebouwd, Een ander recent voorbeeld is het Muziekbord van Vereniging De Toon Zetten.