Nieuw beleid uitgedacht, maar geen tijd om het helder en aantrekkelijk te formuleren?
Een catalogustekst die in heldere en begrijpelijke taal je kunstwerken ondersteunt?
Een website die zijn bezoekers met frisse sprankelende woorden betoverd?

Om projecten, plannen en beleid goed voor het voetlicht te krijgen bij beslissers en belanghebbenden is het van essentieel belang dat ze helder en leesbaar geformuleerd zijn. Klare taal overtuigt immers het beste.

Ik heb meer dan twintig jaar ervaring in het schrijven van teksten, recensies, inleidingen, projectvoorstellen en beleidsstukken. Ik kan mijn eigen opinie en visie helder en overtuigend verwoorden, zoals ik dat jarenlang heb gedaan als kunstcriticus. Ik ben daarnaast ook uitstekend in staat om te functioneren als een neutrale spreekbuis indien mening en visie van de opdrachtgever zélf zo optimaal mogelijk verwoord dienen te worden. Ik beheers het gehele taalspectrum, van zakelijk (bijv. beleidsnota’s, projectvoorstellen) tot opiniërend (bijv. catalogusteksten, kunstkritieken), en ik kan tekstschrijven zowel voor traditionele media als voor nieuwe media.

Overzicht publicaties.