Een innovatief project, maar geen stevige projectmanager voor de uitvoering?
Een belangrijk evenement in het verschiet dat de instelling over de schoenen loopt?
Vernieuwing die noodzakelijk is voor de bdrijfsvoering maar die dreigt te stagneren?

Bij de planning en uitvoer van projecten en verniewingen kan het nodige komen kijken. Vaak gaat het om maatwerk. Doorgaans vormen doorzettingsvermogen, communicatief vermogen en creativiteit de bepalende factoren voor het welslagen van projecten.

Ik heb de afgelopen jaren met succes talloze innovatieve projecten opgezet, uitgevoerd en geleid, zowel in de ICT als binnen de cultuursector. Soms betrof het een klein project dat ik praktisch in mijn eentje kon uitvoeren, vaker waren het middelgrote projecten waar projectteams tot vijftien man groot bij betrokken waren. Wat voor mij – in de rol van projectmanager - essentieel is, is het verwerven van de betrokkenheid van alle participanten. Opdrachtgevers, teamleden, gebruikers: ze dienen het project te ervaren als hun eigen project, en zich van daaruit verantwoordelijk voelen voor het slagen van het doel.

Ik beschouw het daarom als mijn primaire taak als projectmanager en organisator om voor aanvang alle betrokkenen op één lijn te krijgen en die lijn vervolgens vast te houden. Samenwerking biedt in mijn ogen de beste garantie om een project in vol ornaat over de eindstreep te krijgen. Binnen tijd, budget en kwaliteit.

Portfolio GerardLakkeKunstZaken