Heldere en weldoordachte afspraken vormen de beste garantie voor een succesvolle samenwerking. Ik hecht er daarom aan om voorafgaand aan het aannemen van een opdracht eerst in gezamenlijk overleg een goed uitgewerkte offerte c.q. projectplan op te stellen waarbij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer zich confortabel voelen. Deze aanpak voorkomt misverstanden en teleurstellingen voor beide partijen.

De omvang van het offertetraject wordt uiteraard afgestemd op de omvang van de opdracht: bij een kleine schrijfopdracht zullen in de offerte bijvoorbeeld alleen een urenschatting, een tarief en een deadline worden gespecificeerd.

Offertes worden gratis uitgebracht. Indien het opstellen van de offerte echter onevenredig veel werk en onderzoek met zich meebrengt, kunnen - in overleg - kosten in rekening gebracht worden.

Ik hanteer, afhankelijk van het type werk en een aantal andere factoren, een uurtarief tussen € 50,- en € 80,-.